G'ESY School Website Logo

จีอีซี่ สอนกราฟิกตัวต่อตัว เป็นเร็วใช้ได้จริง

ขั้นตอนสู่ “นักสร้างภาพ 3 มิติ” (3D Arch Visualizer)

ขั้นตอนสู่ “นักสร้างภาพ 3 มิติ” (3D Arch Visualizer)

แนะแนวทางการเริ่มต้นเป็น “นักสร้างภาพ 3 มิติ” การสร้างภาพ 3 มิติเป็นกระบวนการสร้างวัตถุ 3 มิติในสภาพแวดล้อมดิจิทัลโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ ด้วยภาพวาด 3 มิติ คุณสามารถมองวัตถุจากทุกมุม เพิ่มรายละเอียดได้มากเท่าที่จำเป็น และนำเสนอโครงการในอนาคตที่สมจริง...