G'ESY School Website Logo

จีอีซี่ สอนกราฟิกตัวต่อตัว เป็นเร็วใช้ได้จริง

ขั้นตอนสู่ “เว็บดีไซน์เนอร์” (Web Designer)

ขั้นตอนสู่ “เว็บดีไซน์เนอร์” (Web Designer)

แนะแนวทางการเริ่มต้นเป็น “เว็บดีไซน์เนอร์” ในการเป็น เว็บดีไซน์เนอร์ (Web Designer) คุณต้องมีทั้งความสามารถทางเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ตลอดจนความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบที่ละเอียดอ่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะหลงรัก...