G'ESY School Website Logo

จีอีซี่ สอนกราฟิกตัวต่อตัว เป็นเร็วใช้ได้จริง

ประเภทงาน ‘กราฟิกดีไซน์’ (Types of Graphic Design)

โดย | ส.ค. 29, 2023 | คอร์สกราฟิก |

8 ประเภทของงาน กราฟิกดีไซน์

‘กราฟิกดีไซน์’ เป็นสาขาสำคัญ ที่กำหนดสภาพแวดล้อม ทางการมองเห็นบนโลกของเรา มาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก 8 ประเภท และวิธีทำให้เป็นอาชีพของคุณ

คุณรู้ไหมว่าผู้คน 65% เป็นผู้เรียนรู้จากการมองเห็น การออกแบบภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการอัปเดตทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบ ‘กราฟิกดีไซน์’ ครอบคลุมการสร้างสรรค์ภาพ ตั้งแต่ปกอัลบั้มของวงดนตรีที่คุณชื่นชอบ ไปจนถึงไอคอนบนแอปโซเชียลมีเดียของคุณเอง

หากคุณเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพ และต้องการเปลี่ยนงานอดิเรกของคุณให้เป็นงานประจำ ต่อไปนี้คือการออกแบบ ‘กราฟิกดีไซน์’ 8 ประเภทที่น่าสนใจ เรียนรู้ทักษะทางเทคนิคที่คุณต้องการ และสิ่งที่คุณสามารถสร้างสรรค์งาน ได้ดังนี้

1. Brand Design (ออกแบบแบรนด์)

กราฟิกดีไซน์ Brand Design (ออกแบบแบรนด์)

กราฟิกดีไซน์ Brand Design (ออกแบบแบรนด์)

การออกแบบการสร้างแบรนด์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกรอบความคิดในการออกแบบแบรนด์ หรือสร้างแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อแจ้งเกิดในตลาด ซึ่งการออกแบบการสร้างแบรนด์นั้นจะส่งผลโดยตรงกับมุมมองของลูกค้า และปลายทางของมันนั้นก็คือการเติบโต และความสำเร็จของแบรนด์

ตัวอย่างงาน
• Logo design
• Icons
• Brand guidelines

ทักษะที่จำเป็น
Adobe Creative Cloud
• Effective communication
• Market research

ตำแหน่งงาน
• Brand designer
• Logo designer
• Art director

2. Packaging Design (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

กราฟิกดีไซน์ Packaging Design (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

กราฟิกดีไซน์ Packaging Design (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

ตัวอย่างงาน
• Product packaging
• Package prototypes
• Product illustrations

ทักษะที่จำเป็น
Adobe Creative Cloud
• Prototyping
• Market research

ตำแหน่งงาน
• Package designer
• Branding designer
Graphic designer

3. Print Design (ออกแบบสิ่งพิมพ์)

กราฟิกดีไซน์ Print Design (ออกแบบสิ่งพิมพ์)

กราฟิกดีไซน์ Print Design (ออกแบบสิ่งพิมพ์)

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญและขั้นตอนต้นๆของการเตรียมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ที่จำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Think) ทางด้านศิลปะมาเป็นหลักการที่สำคัญ สามารถทำให้สิ่งพิมพ์นั้นเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความคิดไปสู่ผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงาน
• Album covers
• Magazine advertisements
• Flyers

ทักษะที่จำเป็น
Adobe Creative Cloud
• Print layout design
• Print production knowledge

ตำแหน่งงาน
• Publications designer
• Production artist
• Layout artist

4. Typeface Design (ออกแบบอักษรศิลป์)

กราฟิกดีไซน์ Typeface Design (ออกแบบอักษรศิลป์)

กราฟิกดีไซน์ Typeface Design (ออกแบบอักษรศิลป์)

การสร้างชุดกลุ่มตัวอักษรแบบต่างๆ ขึ้นมา เรียกว่า Typeface ที่ถูกออกแบบขึ้นโดย “นักออกแบบตัวอักษร” Type Designer ส่วน Typographer ก็คือผู้ที่นำตัวพิมพ์มาประยุกต์ใช้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างตัวพิมพ์ขึ้นมาเอง

ตัวอย่างงาน
• Logos
• Murals
• Flyers

ทักษะที่จำเป็น
Adobe Creative Cloud
• FontLab or Fontsmith
• Typography principles

ตำแหน่งงาน
• Typographer
• Lettering designer
• Type designer

5. Illustration Design (ออกแบบภาพประกอบ)

กราฟิกดีไซน์ Illustration Design (ออกแบบภาพประกอบ)

กราฟิกดีไซน์ Typeface Design (ออกแบบอักษรศิลป์)

การออกแบบภาพประกอบ เพื่อช่วยบอกเล่าเรื่องราวๆ ต่างๆ ให้ตรงตามกระบวนการคิด ออกแบบ มีไว้เพื่อใช้ในงานมีเดียต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว แม็กกาซีน หนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน อะนิเมชั่น วิดีโอเกมส์ และฟิลม์หนังต่างๆ

ตัวอย่างงาน
• Apparel
• Book covers
• Stock illustrations

ทักษะที่จำเป็น
Adobe Creative Cloud
• Corel Painter
• Unique design style

ตำแหน่งงาน
• Graphic illustrator
• Graphic designer
• Freelance designer

6. UI Design (ออกแบบอินเตอร์เฟซ)

กราฟิกดีไซน์ UI Design (ออกแบบอินเตอร์เฟซ)

กราฟิกดีไซน์ UI Design (ออกแบบอินเตอร์เฟซ)

การออกแบบส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นหน้าตาและความสวยงามทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ เน้นทำให้เป็นมิตร และผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายที่สุดในการใช้งาน

ตัวอย่างงาน
• Website & Apps
• Video games
• Dashboard design

ทักษะที่จำเป็น
Adobe Creative Cloud
• Sketch or InVision
• Basic design principles

ตำแหน่งงาน
• UI designer
• Visual designer
• Product designer

7. Marketing Design (ออกแบบสื่อการตลาด)

กราฟิกดีไซน์ Marketing Design (ออกแบบสื่อการตลาด)

กราฟิกดีไซน์ Marketing Design (ออกแบบสื่อการตลาด)

การออกแบบสื่อสารที่มุ่งเน้นด้าน กระบวนการทำธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเราให้มากขึ้น

ตัวอย่างงาน
• Social media graphics
• Email newsletters
• Marketing decks

ทักษะที่จำเป็น
Adobe Creative Cloud
• Market research
• Ability to collaborate

ตำแหน่งงาน
• Marketing designer
• Illustrators
• Art director

8. Environment Design (ออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อม)

กราฟิกดีไซน์ Environment Design (ออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อม)

กราฟิกดีไซน์ Environment Design (ออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อม)

การออกแบบกราฟิกสำหรับพื้นที่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การใช้องค์ประกอบการออกแบบกราฟิก การกำหนดตำแหน่งและทิศทาง การตกแต่ง การใช้วัสดุ ขั้นตอนการติดตั้งและเทคนิคการผลิต รวมทั้งฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยการออกแบบตราสัญลักษณ์ การใช้ตัวอักษร และระบบป้ายสัญลักษณ์

ตัวอย่างงาน
• Office design
• Murals
• Stadium design

ตำแหน่งงาน
Adobe Creative Cloud
• Understanding of spatial balance
• Effective communication

ตำแหน่งงาน
• Interior designer
• Architectural designer
• Project coordinator

 

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคอร์สเรียน แต่อาจยังขาดความมั่นใจที่จะอบรม เนื่องจากหลายๆเหตุผล เช่น กลัวเรียนแล้วไม่เข้าใจ, กลัวเรียนไม่ทันเพื่อน, กลัวเสียเงินฟรี กลัวสอนแต่น้ำๆ ไม่มีเนื้อ, กลัวจบแล้วไปทำงานไม่ได้, กลัวคนสอนเก่งแต่อธิบายไม่เข้าใจ เป็นต้น ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และแนะแนวทางในการเรียน โดยให้คำปรึกษา ด้วยอาจารย์ผู้สอนจริงๆ สามารถ โทร 097-154-1793 ปรึกษาก่อนเรียนได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

สมัครรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจาก จีอีซี่ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เพื่ออัพเดตบทความ ข่าวสาร กิจกรรมพิเศษ และข้อเสนอพิเศษสุด